Something went wrong!
Uw winkelwagen
Goede keuze! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
Je bespaart:
Versandkosten: Berekend in volgende stap
Gesamt:

Gefeliciteerd met je wahu-bord! Heel erg bedankt dat je ons steunt. 🏄‍♀️

Heb je nog onbeantwoorde vragen en wil je alle informatie over je balance board van wahu controleren? Hieronder vind je alle belangrijke informatie.


Veel plezier met je wahu board

Made in Germany

Gemaakt in Duitsland

wahu Boardspaß

Veel plezier aan boord, waar en wanneer je ook bent

kostenlose Lieferung

Gratis verzending naar DE & AT

Algemene informatie
Lees en bewaar de bedieningsinstructies

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het balance board en bevat belangrijke informatie over het opstarten en het gebruik van het balance board.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de balansbord gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Anders kunt u uzelf verwonden of het Balanceboard beschadigen.

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie. Houd ook rekening met landspecifieke richtlijnen en wetten in het buitenland. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Als u het Balanceboard doorgeeft aan derden, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing door.

Uitleg van symbolen

Waarschuwingssymbool

Dit signaalsymbool/woord duidt op een

middelgroot risico dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Symbool Opmerking

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.

Symbool Aanvullende informatie

Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over hantering en gebruik.

BEVEILIGING

Beoogd gebruik

Het balansbord is uitsluitend bedoeld voor personen met een maximaal gewicht van 120 kg. Het is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en is niet geschikt voor commerciële toepassingen. Het balance board mag alleen worden gebruikt door kinderen onder toezicht van een ervaren vriend of een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Gebruik het balance board alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Risico op letsel!

Het gebruik van het balance board kan gevaarlijk zijn als je niet voorzichtig bent.

- Zorg ervoor dat je altijd geschikte beschermingsmiddelen draagt (bijv. sportschoenen, knie- en elleboogbeschermers, sporthandschoenen, veiligheidshelm).

- Gebruik het balansbord alleen op vlakke, droge oppervlakken die vrij zijn van zand, grind, stenen en andere voorwerpen en bij voorkeur op harde oppervlakken (bijv. beton, houten/laminaatvloeren (let op: beschadiging mogelijk) enz. of speciaal geconstrueerde oppervlakken, bijv. oppervlakken voor skateboarden).

- Springen op het balansbord kan gevaarlijk zijn en tot letsel leiden.

- Trek of duw niet aan iemand die op het balansbord staat. Dit kan leiden tot letsel.

- Gebruik het balansbord niet op openbare wegen of paden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen kleine onderdelen loskomen van de kurkrol. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen stikken in deze onderdelen. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen kleine onderdelen loskomen van de kurkrol. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen stikken in deze onderdelen. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.

- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het balance board alleen gebruiken als ze worden begeleid en geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Overschrijd het maximale draagvermogen van 120 kg niet.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakking spelen. Ze kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en zich verslikken of delen ervan inslikken.

- Opmerking voor ouders: Ouders wordt aangeraden de veiligheidsinstructies samen met hun kind(eren) te lezen.

Risico op schade!

Onjuist gebruik van de balansplank kan schade aan de balansplank veroorzaken.

- Controleer de balansplank en de accessoires altijd voor gebruik. Gebruik de balans of accessoires niet als ze beschadigd, gebarsten, gebroken of vervormd zijn.

- Dompel het balansbord of de accessoires niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Bescherm het bord en de accessoires tegen vocht, druppelen of spatten.

- Gebruik alleen originele accessoires.

- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- Gebruik het balanceerbord niet in vochtige of natte ruimtes.

- Berg het balansbord nooit zo op dat het kan vallen.

- Stel de balansplank of accessoires nooit bloot aan hoge temperaturen (bijv. een oven) of weersomstandigheden (bijv. regen).

- Breng geen esthetische veranderingen aan op de balansplank of de accessoires. Gebruik de balans en accessoires alleen zoals aanbevolen door de fabrikant.

- Plaats geen lasten op de balanskaart die zwaarder zijn dan 120 kg - noch tijdens het gebruik, noch wanneer de balans niet in gebruik is.

Risico op schade!

Als u de verpakking achteloos opent met een mes of een ander scherp of puntig voorwerp, kan het balance board per ongeluk beschadigd raken. Wees daarom zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking.

1.

Controleer of alle onderdelen en accessoires aanwezig zijn (zie fig. A). Het balansbord is onmiddellijk klaar voor gebruik.

2.

Haal het balance board uit de verpakking en controleer of het balance board en de accessoires defect of beschadigd zijn. Als dit het geval is, mag u de balans niet gebruiken. Neem contact op met het serviceadres van de fabrikant.

WERKING

Risico op letsel!

- Plaats je dominante voet aan een kant (buitenste derde) van het board, waarbij je de andere voet eerst op de grond houdt.

- Zodra je dominante voet stevig op het board staat, verplaats je langzaam je gewicht van de ene naar de andere kant van het board. Probeer je evenwicht te bewaren.

Risico op letsel en schade

- Herhaal dit proces een paar keer.

- Als het je lukt om je evenwicht te bewaren, kun je proberen om het board lichtjes heen en weer te bewegen door je hele lichaam langzaam te bewegen.

- Als deze stap ook lukt, kun je geleidelijk andere technieken, bochten, etc. leren. Je kunt video's van een professionele skiër vinden onder de volgende link. Je kunt video's van een professional vinden onder de volgende link: members.wahu-board.com/beginnerguide

- Om te stoppen of af te stappen verplaats je je gewicht voorzichtig naar één kant totdat het board de grond raakt. Zet nu één voet terug op de grond. Nu kun je veilig afstappen.

TOEPASSING VAN HET BALANSBORD

- Leg de kurkrol voor je neer. Controleer of de rol niet wegglijdt op de vloer. We raden aan een rubberen mat te gebruiken die goed aan de vloer kleeft en waarop de kurkrol niet kan wegglijden.

- Plaats het balansbord met het midden op de kurkrol zodat het een hoek van 90° maakt ten opzichte van de rol.

- Plaats je dominante voet aan een kant (buitenste derde) van het board, waarbij je de andere voet eerst op de grond houdt.

- Zodra je dominante voet stevig op het board staat, verplaats je langzaam je gewicht van de ene naar de andere kant van het board. Probeer je evenwicht te bewaren.

- Herhaal dit proces een paar keer.

- Als het je lukt om je evenwicht te bewaren, kun je proberen om het board lichtjes heen en weer te bewegen door je hele lichaam langzaam te bewegen.

- Als deze stap ook lukt, kun je geleidelijk andere technieken, bochten, etc. leren. Je kunt video's van een professionele skiër vinden onder de volgende link. Je kunt video's van een professional vinden onder de volgende link: members.wahu-board.com/beginnerguide

- Om te stoppen of af te stappen verplaats je je gewicht voorzichtig naar één kant totdat het board de grond raakt. Zet nu één voet terug op de grond. Nu kun je veilig afstappen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Risico op schade!

Onjuiste behandeling en gebruik van de balansplank kan de balansplank beschadigen en de prestaties negatief beïnvloeden.

negatief beïnvloed.

- Elke verandering aan de originele onderdelen, materialen of constructie van de balansplank, evenals verkeerd gebruik en beschadiging, kunnen de prestaties van de balansplank ernstig beïnvloeden.

- Zorg dat er geen vloeistoffen, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen op het bord of de kurkrol komen. Deze stoffen kunnen de onderdelen aantasten en gevaren veroorzaken.

- De kurkrol is een essentieel onderdeel van het bord en kan vervangen worden. Er is geen vast schema voor het vervangen van de kurkrol. Als de roller echter beschadigd of versleten is, moet hij vervangen worden door een nieuwe.


Gevaar door onjuist gebruik!

Onjuiste behandeling van het balansbord kan leiden tot schade.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon borstels, scherp of metalen schoonmaakgerei zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

- Dompel het balance board niet onder in water of andere vloeistoffen, omdat dit belangrijke onderdelen van het balance board kan beschadigen.

Schoonmaken

- Als het bord vuil is, gebruik dan alleen water of een milde zeepoplossing op een licht vochtige spons om het bord schoon te maken of af te vegen.

- Laat het balansbord volledig drogen voordat je het opbergt.

OPSLAG

- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze opbergt.

- Bewaar het balansbord altijd op een droge plaats.

- Houd de balansplank uit de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden en warmtebronnen.

- Berg het balansbord zo op dat het niet kan vallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen: beuken / berken multiplex

Gewicht: 1,8 kg

Draagvermogen: max. 120kg

Afmetingen ca. B x D x H:

305mm x 12mm x 755mm

MADE IN GERMANY

Met liefde en handwerk gemaakt

AFVOER

Verpakking weggooien

Gooi de verpakking apart weg. Voer papier, kunstpapier en karton af als oud papier en verpakkingen en folies via de juiste inzameling van recyclebare materialen.

Balansbord en accessoires weggooien

Balanceerborden mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!

Als het bord niet meer gebruikt kan worden, gooi het dan weg volgens de voorschriften die gelden in jouw stad, staat, district of land. Op deze manier worden oude balansborden op de juiste manier weggegooid en wordt negatieve invloed op het milieu voorkomen.

Klantenservice

Telefoon: +49 (0)8581 96999 30
E-mail: support@wahuboard.com

Gedistribueerd door:
WAHU GmbH
Frischeck 5
4065 Waldkirchen
Duitsland

×

Seems you are not at the right place!